Web Development sharing- Part 1: Backend Development - General InfoPublished
Vì clip chia sẻ về lập trình backend khá dài, nên mình chia nhỏ ra nhiều phần.
Những bạn gặp khó khăn về nghe tiếng anh, có thể bật phụ đề tiếng Anh hoặc tiếng Việt.
Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về lập trình frontend/backend, bạn có thể liên hiện với mình hoặc Sếp mình - Bruno Michaelis qua Linkedin:
Bruno Michaelis Linkedin https://www.linkedin.com/in/bruno-michaelis/
Nguyen Truong Linkedin : https://www.linkedin.com/in/dnguyentruong/
Category
Web design
Be the first to comment