Featured

UsLove Website | Super Best Web Design VKU 2022 | Part 1Published
* UsLove - Website bảo vệ động vật hoang dã
* Mục đích của website ra đời bao gồm 3 mục đích chính:
_ Tuyên truyền thông tin về môi trường sống, bảo vệ động vật hoang dã.
_ Tổ chức các chiến dịch, các chương trình tình nguyện, các tổ chức bảo vệ động vật.
_ Lên án và tố cáo các hoạt động săn bắt động vật hoang dã trái phép.
Công nghệ sử dụng trong website: Bootstrap, SCSS, VueJs, NodeJs, MongoDB, ... .
Category
Web design
Be the first to comment