Featured

Tailwind CSS: zašto i kako krenuti? /w Ivan Percan, MijenaPublished
0:00 Uvod i predstavljanje
3:25 O Ivanu
7:05 Odvažiti se u potrazi za prvim projektom
10:27 O Mijeni
14:09 Zadovoljni klijenti i tim
20:21 Što se radi na praksi?
28:08 Web development
29:52 Most loved frameworks, developer VS designer, tipičan radni dan
32:55 Web za 1000kn ili sto tisuća?
38:58 Idealna veličina kompanije?
41:09 Web developer nekad i sad
42:40 Coding conventions
45:27 Koji je framework najbolji?
55:42 CSS frameworks
1:03:11 Tailwind CSS - zašto?
1:12:35 Mane?
1:15:04 Primjer webova s Tailwindom
1:19:08 Tailwind - kako krenuti
1:26:01 Kako radi Tailwind?
1:30:24 HTML struktura
1:35:14 Fontovi i boje
1:40:44 Marginai padding
1:48:44 Flexbox vs Grid
2:00:35 Forme
2:03:08 Tablice
2:04:32 Rad sa slikama
2:07:08 TailwindUI i ostali
2:08:52 Proširenja
2:18:57 tldr;
2:22:14 Pitanja i outro
Category
Web design
Be the first to comment