Sunny Vali Landing Page - Sử dụng HTML, CSS / SASS, Vanilla JSPublished
Trang web cá nhân của tôi
— https://tachibao.github.io/

Ngôn ngữ lập trình được sử dụng:
— HTML5
— CSS3 / SASS
— Vanilla Javascript

Phần mềm được sử dụng:
— Mã Visual Studio
— Github
— Figma
— Adobe Photoshop
— Adobe Premiere Pro (để chỉnh sửa video)

Liên hệ tôi:
— Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100022732097900
— Zalo: https://zalo.me/0836730193
— Điện thoại: 0836730193

+ Giới thiệu các bạn khoá học lập trình web nâng cao HTML, CSS / SASS, Vanilla JS do mình hướng dẫn:
https://youtu.be/UvUt9SmJNuA​​

© Copyright by Ta Chi Bao ☞ Do not Reup
#webdesign #website #frontenddeveloper #webdesigner #uidesigner #css #html #vanilla #js
Category
Web design
Be the first to comment