Spring Boot & Angular & PostgreSQL Full Stack Web Development(Part1): SetupPublished
Lập trình Web Spring Boot & Angular(Part1): Setup
Nếu thấy hay và hữu ích bạn có thể ủng hộ cho mình để ra nhiều video hay hơn nhé. Vietinbank: 104868722830
Momo: 0971858758 Nguyễn Thành Long
-------------------------
Link group học code: https://www.facebook.com/groups/codevui
Link facebook cá nhân: https://www.facebook.com/nguyen.t.long.1044/
Mình và team nhận code Web, App, Tool, Game, bài tập lớn, đồ án... Ngoài ra cũng nhận training cho các bạn cần cải thiện kiến thức.Các ngôn ngữ lập trình requirement:
+C/C++, Java, C#, Ruby, Python ,Golang, JS.
+Framework backend: Springboot(java), Asp.net(c#), Ruby on Rails.
+Framework frontend: Bootstrap, Jquery, Angular, ReactJs.
+Cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
+Tiếng Anh, tiếng Nhật.
AlphaTeam sẽ support IT cũng như tiếng Anh và tiếng Nhật cho các bạn.
Category
Web design
Be the first to comment