Featured

Re Up Full Workshop: Tìm hiểu UX/UI Motion Design by Nguyễn Tuyến at KeyframePublished
Full video buổi workshop chủ đề UX/UI Motion Design do Anh: Nguyễn Tuyến chia sẻ tại Keyframe Multimedia Talk.
Trong video này bạn sẽ có những kiến thức sau ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

0:00:00 - Tìm hiểu về thế giới motion desing trong UXUI
0:10:17 - UX/Ui Motion qua những trải nghiệm thực tế
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
0:30:12 - Hướng dẫn import file từ Figma sang After Effects để làm Animation.
0:39:26 - Hướng dẫn animation nhân vật đơn giảng cho UIUX trong After Effects
0:54:43 - Tìm hiểu Json & Lotie ứng dụng gì cho Motion
0:59:16 - Hướng dẫn xuất Animation thành Json từ After Effect
1:10:10 - Tìm hiểu kỹ hơn về Lotie
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
1:19:22 - Hướng dẫn import Json vào Protoping Tool
1:27:07 - Hướng dẫn import figma vào Protopie
1:29:37 - Hướng dẫn tạo Prototype tương tác trên Protopie
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
2:05:20 - Q&A
2:31:00 - Giới thiệu về khóa học UX/UI Prototype Motion Design 101
2:35:22 - Học tư duy, quy trình UIUX thì học các khóa nào?
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Các tài nguyên được chia sẻ trong buổi talk:
https://app.milanote.com/1LAlay1Sg0BK7e?p=NOcoFDtj220
https://drive.google.com/drive/folders/1wzpUg8R3BzIRWWNSKBP5GAQQ24nEKqni?usp=sharing
https://app.milanote.com/1M2Aha1OuRyR0c?p=1djCL9NQK5O
https://app.milanote.com/1LWMcl1PFBLZ6L?p=PbIqTEw78cb
https://material.io/design
https://screenlane.com/?ref=uimovement
http://www.appanimations.com
https://uimotionkit.io
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Tham gia group cộng đồng UX/UI Case Study Viet Nam để trao đổi thêm về UX/UI tại đây :
https://www.facebook.com/groups/ThichIULikeUX/

Lộ trình học UIUX hoàn chỉnh: https://keyframe.vn/cth/chuong-trinh-hoc-uiux-design-completed-4.html

Các khóa học được chia sẻ trong Q&A:
- Khóa học Figma UI Design: https://keyframe.vn/khoa-hoc-offline/khoa-hoc-figma-ui-design-80.html
- Khóa học Thiết Kế UXUI Web/ Mobile App Product Design: https://keyframe.vn/khoa-hoc-offline/khoa-hoc-thiet-ke-uxui-web-mobile-app-product-design-82.html
- Khóa học Prototype 101: UX/UI Motion Design: https://keyframe.vn/khoa-hoc-offline/khoa-hoc-prototype-101-ux-ui-motion-design-84.html

#workshop #ux/ui #motiondesign #prototype #protopie #lotie #aftereffects
Category
Web design
Be the first to comment