Featured

Ngành UI/UX - Định Nghĩa, Lương, Tương Lai, và Cách Học w/ Sun hungPublished
-----
UI/UX Design là gì? Tương lai ngành UI/UX thế nào, lương bao nhiêu, và tại sao ta phải học từ bây giờ? Tất cả sẽ được trả lời bởi host Sun Hung - Design team leader tại Viivue Web Design Company, người đã từng làm với rất nhiều client lớn như RMIT, Romano, HSBC, etc.
Website của host: https://www.sunhung.net/
Link khoá học: https://das.info.vn/offline-course/BACDDKCnQixX/user-interface-foundation

00:00 - UI/UX là gì? UI có khác UX?
17:20 - Mức lương
21:17 - Chức vụ (Titles)
31:41 - Công việc của một UI/UX Designer
43:17 - Học như thế nào?
47:14 - Giải đáp thắc mắc
53:49 - Giữ khách hàng trong thời đại template tràn lan
56:30 - Tại sao sử dụng Figma?
58:00 - UI bổ trợ hay thuộc UX?
01:00:16 - UI/UX Designer có cần biết code?
01:02:19 - Vai trò của UI/UX Designer và Coder trong quy trình làm web/app
01:04:43 - Lộ trình UI/UX cho người mới bắt đầu
01:09:33 - Để team designer "get well" với team coder
01:11:36 - Từ graphic designer muốn chuyển qua UI/UX Designer
01:17:20 - Nhận brief rồi làm cái gì?
01:20:07 - Công việc của Design team leader
01:22:22 - Làm sao người mới phân tích được Landing Page
01:25:45 - Học với Hưng?
01:30:49 - Sách UI/UX
01:38:22 - Dùng Google dịch đọc sách?

-----
DAS Facebook: https://www.facebook.com/DesignAnthropologySchool
DAS Website: https://das.info.vn/
Các khóa Online: https://das.info.vn/online-courses
Youtube Channel: https://www.youtube.com/c/dasdesignanthropologyschool1
Category
Web design
Be the first to comment