Featured

Login and Signup với xác minh Email sử dụng HTML, CSS , JS, PHP & MySQL mà không cần làm mới trangPublished
Biễu mẩu Login and Signup với xác minh Email sử dụng HTML, CSS , JS, PHP & MySQL mà không cần làm mới trang

Trang web cá nhân của tôi
— https://tachibao.github.io/

Ngôn ngữ lập trình được sử dụng:
— HTML5
— CSS3 / SASS
— Vanilla Javascript
— PHP với kết nối PDO
— Mysql

Phần mềm được sử dụng:
— Mã Visual Studio
— Github
— Figma
— Adobe Photoshop
— Adobe Premiere Pro (để chỉnh sửa video)

Liên hệ tôi:
— Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100022732097900
— Zalo: https://zalo.me/0836730193
— Điện thoại: 0836730193

Link khoá học HTML, CSS / SASS, Vanilla JS, PHP, MySQL:
— https://youtu.be/UvUt9SmJNuA​​

© Copyright by Ta Chi Bao ☞ Do not Reup
#webdesign #website #frontenddeveloper #webdesigner #uidesigner #css #html #vanilla #sass #cssanimations #csstransitions #frontend #creativedeveloper
Category
Web design
Be the first to comment