LAVIE - Best Web Design VKU 2022Published
Giới thiệu website LAVIE - trang thương mại bán các sản phẩm xanh, sạch, bảo vệ môi trường kết hợp gây quỹ từ thiện xanh.
Website được xây dựng để tham gia cuộc thi Best Web Design 2022 do trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) tổ chức.
Category
Web design
Be the first to comment