Featured

JavaWeb(Jsp+Servlet+Bootstrap+JQuery): Web thương mại (Part4) - Paging - Lazy Loading - Load MorePublished
Lập trình Java web jsp servlet - Part4 - Paging - Lazy Loading - Load More
Các cách hiển thị dữ liệu trên giao diện người dùng
Nếu thấy hay và hữu ích bạn có thể ủng hộ cho mình để ra nhiều video hay hơn nhé.
Vietinbank: 104868722830
Momo: 0971858758
Nguyễn Thành Long
-------------------------
Link group học code: https://www.facebook.com/groups/codevui
Link facebook cá nhân: https://www.facebook.com/nguyen.t.lon...
Link github: https://github.com/longkame?fbclid=Iw...
Mình và team nhận code Web, App, Tool, Game, bài tập lớn, đồ án... Ngoài ra cũng nhận training cho các bạn cần cải thiện kiến thức.
Các ngôn ngữ lập trình requirement:
+C/C++, Java, C#, PHP, Python ,Golang, JS.
+Framework backend: Springboot(java), Lavarel(php), Asp.net(c#), NodeJs.
+Framework frontend: Bootstrap, Jquery, Angular, ReactJs.
+Cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
+Tiếng Anh, tiếng Nhật.
AlphaTeam sẽ support IT cũng như tiếng Anh và tiếng Nhật cho các bạn.
#programming
#java
#c
#cpp
#js
#cs
#php
#python
Category
Web design
Be the first to comment