Featured

IT17318 - COM107 Tin học - Buổi 1 - 05.11Published
#IT17318#COM107#Tinhoc
IT17318, COM107 ,Tin học, Buổi 1 , 05.11,
---------------------------
(Các khóa học sẽ cập nhật liên tục ... )
1. Khóa học HTML & CSS
https://www.youtube.com/watch?v=JYPlqaF1itI&list=PLieAxB9_noZnz11Jp4PuH6hWD5JqqkB2K
2. Khóa học Javascript:
https://www.youtube.com/watch?v=KoU18KvvAJM&list=PLieAxB9_noZmWReTAruqZG1D-8oJdWsCP
3. Khóa học Javascript nâng cao:
https://www.youtube.com/watch?v=aVebceWxcyE&list=PLieAxB9_noZkHXac22HVnPQaXf0OECe4A
4. Khóa học lập trình PHP (dự án mẫu):
- HTML & CSS layout:
https://www.youtube.com/watch?v=wy3a9WJyoW4&list=PLieAxB9_noZmNlEAM3IPVRrTL5wZmLf43
- Lập trình PHP & MySQL (Full):
https://www.youtube.com/watch?v=VnSi-yPMPME&list=PLieAxB9_noZnmnkQJxQw1bCFeu8qKCd2N
- Module sản phẩm
https://www.youtube.com/watch?v=haGy0Vx6VWU&list=PLieAxB9_noZmDTSrbItOoz2ftx8kwV-vZ
- Module thành viên
https://www.youtube.com/watch?v=2idEU53RSVE&list=PLieAxB9_noZmQuHHin1o-I1Qob0mkzwDp
- Module bình luận
https://www.youtube.com/watch?v=SRCIm6I649o&list=PLieAxB9_noZlYV75Z0k3aOBuWdyBk_-re
- Module giỏ hàng
https://www.youtube.com/watch?v=YeHaC8X_TwM&list=PLieAxB9_noZlgG2ETVjtdACbh0bv8ero2
- Module thống kê
https://www.youtube.com/watch?v=yojRcQ72z58&list=PLieAxB9_noZn_h5Y8LKyGzWYWG7gaPK0U
5. Học lập trình PHP cơ bản
https://www.youtube.com/watch?v=X2hwPgSqnRM&list=PLieAxB9_noZnwyw9vXWnak2ibDW9NNfjT
6. Chuyển từ PSD sang HTML & Lập trình PHP cơ bản cho phần Admin
- Chuyển PSD sang HTML:
https://www.youtube.com/watch?v=BaY7f_pNbSo&list=PLieAxB9_noZmLHhhrsLgO69qeAfbyZ6ZT
- Chuyển PSD sang HTML & Lập trình Admin (Thêm,Sửa,Xóa) với PHP cơ bản: https://www.youtube.com/watch?v=cSmItQqADBc&list=PLieAxB9_noZmsPgnzWqTmqm1hdkjaK-62
---------------------------
Là giảng viên Thiết kế đồ họa, công nghệ thông tin, kênh "Thầy Hộ WEB" sẽ tập trung các bài học cơ bản đến nâng cao liên quan đến ngành lập trình website, thiết kế trang web. Các bạn có thể tìm thấy các khóa học:
- Xây dựng trang web với html5 & css3
- Lập trình php
- Lập trình javascript cơ bản
- Thiết kế layout website với PTS
- Thiết kế UX/UI trang web
....
-----------------
Mọi chi tiết thắc mắc các bạn có thể liên hệ
Zalo: 0918326706
Email: [email protected]
Website: https://bahozone.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/thayhoweb/
Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/baho.tran
Meet: https://meet.google.com/vaq-xnvg-mtn
-----------------
#htmlcss#tuhocthietkeweb#webdesigner#laptrinhphp#javascript
Category
Web design
Be the first to comment