HTML CSS JS - Postani Web DeveloperPublished
Ovaj kurs je dizajniran da sve polaznike upozna sa svim elementima, načinom rada i vještinama potrebnim za izradu web stranice, bez obzira na nivo iskustva polaznika.

Glavni fokus ovog kursa je na praktičnom radu i razvoju web stranice, a tokom praktičnog rada polaznici će savladati HTML, CSS i JS i njihovu namjenu i ulogu u modernom web-u, te sve elemente navedene u Syllabus-u.

On-line prijave
https://www.bitology.dev/detalji-kurs/20
Category
Web design
Be the first to comment