Học gì để trở thành Web Developer? | xTalk 93Published
#funix #fptsoftware #fpt #it
Một số khoá học tại FUNiX:
1. Doanh nghiệp tài trợ học phí: https://funix.edu.vn/doanh-nghiep-cnt...
2. Lập trình cơ bản: https://funix.edu.vn/funix-program/ch...
3. Blockchain Developer: https://funix.edu.vn/funix-program/bl...
4. Machine Learning Developer: https://funix.edu.vn/funix-program/kh...
5. Data Science Developer: https://funix.edu.vn/funix-program/kh...

Các kênh thông tin của FUNiX:
Category
Web design
Be the first to comment