Featured

hal stm32f103c8t6 giao tiếp stm với stm #15Published
LẬP TRÌNH STM32 CƠ BẢN
1/ hal stm32f103c8t6 install keilc5, stlink , stm32cubemx #1
https://youtu.be/PbvDs4Kim3k
2/hal stm32f103c8t6 output #2
https://youtu.be/-ECwul6QPTU
3/hal stm32f103c8t6 input output #3
https://youtu.be/seW73HLqOXY
4/hal stm32f103c8t6 read ADC #4
https://youtu.be/VoPnsPRIgJU
5/hal stm32f103c8t6 ADC PWM #5
https://youtu.be/NMeDqjFZdNU
6/hal stm32f103c8t6 timer interrupt #6
https://youtu.be/zT2hP9QsohU
7/hal stm32f103c8t6 timer delay #7
https://youtu.be/s3s3uZs01wU
8/hal stm32f103c8t6 lcd i2c #8
https://youtu.be/LpsZpgkQmQU
9/hal stm32f103c8t6 uart json #9
https://youtu.be/gCtuyB69784
10/hal stm32f103c8t6 mit app bluetooth #10
https://youtu.be/sNKr0zH_bXM
11/hal stm32f103c8t6 esp8266 uart json #11
https://youtu.be/6kBSlSxHXJ0
12/hal stm32f103c8t6 esp8266 webserver #12
https://youtu.be/CKVXqsV4iCI
13/hal stm32f103c8t6 esp8266 webserver mit app inventor 2 #13
https://youtu.be/SZNm0xwPYLY
14/hal stm32f103c8t6 C# #14
https://youtu.be/R9uqN6yk-Ls
15/hal stm32f103c8t6 giao tiếp stm với stm #15
https://youtu.be/YUrI1otaxzU
16/hal stm32f103c8t6 giao tiếp stm với stm RS485 #16
https://www.youtube.com/watch?v=Dhk-D4U2K90
17/hal stm32f103c8t6 STM -STM - C# RS485 JSON #17
https://youtu.be/gCXwaaUTXjI
18/hal stm32f103c8t6 STM -STM - C# Zigbee JSON #18
https://youtu.be/_RnHY0Uop0s

Liên hệ: 0392864506
Zalo: 0392864506
face: https://www.facebook.com/toannv10291/
group face: https://www.facebook.com/groups/laptrinhiotonline

CÁC KHÓA HỌC IOT ONLINE
1/ Khóa học lập trình Ethernert Arduino .
2/Khóa học lập trình Wifi ESP8266/ESP32 Arduino.
3/Khóa học lập trình ESP IDF ESP32
4/Khóa học lập trình Wifi STM32 HAL - AT ESP8266.
5/Khóa học lập trình Ethernert STM32 HAL PHY .
BÁN CÁC KHÓA HỌC GỒM VIDEO + CODE
✔️ LẬP TRÌNH ARDUINO - ESP8266/ESP32
✔️LẬP TRÌNH ESP IDF
✔️LẬP TRÌNH STM32-ESP8266 THƯ VIỆN HAL
Nội dung:
✔️Lập trình Arduino - STM32 các chức năng cơ bản của VDK như: Input nút nhấn, Output led relay , PWM , Timer , UART cơ bản , UART JSON, RTC..
✔️Lập trình xử lý dữ liệu JSON, đồng bộ dữ liệu phần cứng và phần mềm của VDK.
✔️Lập trình Wifi - Ethernet Arduino - STM32 với server MQTT , Blynk , MySql server, webserver , nodejs... đồng bộ dữ liệu phần cứng và phần mềm với STM32 - Arduino ESP32/ESP8266.
✔️Lập trình web site : html , php , css , javascript , button , labled.. đồng bộ dữ liệu phần cứng và phần mềm với STM32 - Arduino ESP32/ESP8266
✔️Lập trình App Andoird IOS, Mitapp inventor 2 với webserver , MQTT , BLynk , MYSQL ...đồng bộ dữ liệu phần cứng và phần mềm với STM32 - Arduino ESP32/ESP8266
✔️ Lập trình đồng bộ Arduino - STM32 , Web , App webserver , MQTT , BLynk , MYSQL ...đồng bộ dữ liệu phần cứng và phần mềm với STM32 - Arduino ESP32/ESP8266
✔️Lập trình ứng dụng C# winform với webserver , MQTT , BLynk , MYSQL ...đồng bộ dữ liệu phần cứng và phần mềm với STM32 - Arduino ESP32/ESP8266
✔️Thiết kế board mạch ứng dụng , nguyên lý , hiểu bản chất , phân bổ phần cứng , kĩ thuật mạch, nhiễu các kiểu từ đâu , cách xử lý ra sao, cách ly input, output ,design mạch kĩ thuật..
✔️Lập trình vài thứ liên quan như config wifi, app config, đăng nhập , user
✔️Lập trình liên quan như lora , zigbee , RF , RS485...
✔️Hỗ trợ library liên quan sensor , lcd...
LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO
✔️ Học theo hình thức ONLINE.
✔️Học Lập trình VDK.
✔️Học Lập trình Web.
✔️Học Lập trình App.
✔️Thiết kế Board mạch ứng dụng.
THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ
✔️CHI PHÍ 1 TRIỆU
✔️Học trong thời gian 10 video + code theo video
✔️Hỗ trợ File khác
THÔNG TIN LIÊN HỆ
✔️Facebook:https://www.facebook.com/toannv10291
✔️Zalo: 0392864506
✔️SDT: 0392864506
✔️Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKLpQsP2U8QoC7ag-DSBB0A
✔️Gruop Facebook: https://www.facebook.com/groups/laptrinhiotonline
Category
Web design
Be the first to comment