Grocery Mobile App UI Design - Figma Somali TutorialPublished
Waxaan video gan ku eegi doonaa doonaa qaabka loo dhiso Mobile Application User Interface kiisa inaga oo isticmaali doona application ka Figma, kuna dhisi doonana Grocery app ka kooban sadex page.
Category
Web design
Be the first to comment