ETime - Electric Time ⏰ Ứng dụng tư vấn & đặt lịch - Anh ThưPublished
ETime - Electric Time
⏰ Ứng dụng tư vấn & đặt lịch, nhắc lịch và lịch sử sửa chửa đồ điện gia dụng theo thời gian tùy chỉnh của bạn.
Cre: Ứng dụng được thiết kế bởi bạn Anh Thư, học viên khóa học UXUI Web/ Mobile App Product Design tại Keyframe. Lớp do anh An Bùi giảng và mentor dự án.
Bạn có thể xem chi tiết quá trình phần tích và thiết kế của Thư qua slide bên dưới.
Mong nhận được góp ý của mọi người.
#CaseStudy #appointment #schedual #app #uiux #keyframe #WAPD
---
Category
Web design
Be the first to comment