Featured

Elementet e HTML | Bazat e HTML dhe HTML5 | Responsive Web Design | freeCodeCampPublished
Në këtë video do nisim serinë e zgjidhjeve të çdo sfide nga kurrikula e Responsive Web Design nga freeCodeCamp.

Lini komentet tuaja më poshtë dhe bëni Subscribe për më shumë.

#html #freecodecamp #shqip
Category
Web design
Be the first to comment