Create React AppPublished
Ở video trước (https://youtu.be/1EBe-l1E3pM) chúng ta đã học cách sử dụng Webpack để cấu hình dự án ReactJS. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo dự án với công cụ "create-react-app", đây là công cụ được phát triển bởi Facebook với mục đích đơn giản hóa việc tạo ra dự án với Webpack + ReactJS. Thay vì phải đi config phức tạp như video trước, nay các bạn chỉ cần run 1 dòng lệnh duy nhất là: npx create-react-app project
Category
Web design
Be the first to comment