Coding animation website UIUX design path 2 .1 – series learning animation website in templatePublished
Animation Web design - với project template UIUX desgin phần 1/2
Design by Lùn Dev ☝️☝️
Bài 2 trong Series animation Web design với ngôn ngử chính là CSS
Hình ảnh vafsource code của proejct: https://github.com/HoanghoDev/Ui_1
Kênh youtube của mình đang xây dựng gồm 2 chủi series:
- Series chia sẽ code animation website design thông qua các project cho người đã có căn bản
- Series chia sẽ code animation website design thông qua các bài tập nhỏ cho người mới bắt đầu ( rất chi tiết)
Contact với mình:
Tiktok: https://tiktok.com/@lun.dev
Ig: https://www.instagram.com/lun.dev.m55
Fb: https://www.facebook.com/hohoang.dev
Website: https://beacons.ai/lun.dev


#css #designwebsite #animation #code, #CodinganimationwebsiteUIUXdesign, #seriesanimationwebsiteinproject,
#Coding, #animation, #website, #design,#uiux, #uidesign, #uxdesign, #code, #coder, #codeweb,css, #html,#cssweb, #Cssdesign, # htmldesign, # web, #website, #effectanimation, #effectwebsite, #learningcode, #họccode, #codeweb, #codetempalte, #template, #templateweb, #designtemplate,
#css #designwebsite #animation #code #html #effects #web #website #designwebsite #htmlcss #designweb #learncoding
Category
Web design
Be the first to comment