Featured

6/ STM32F103C8T6 Standard peripheral (STD) Timer Output PWM #6Published
LẬP TRÌNH STM32 THƯ VIỆN STD
0/ Cài đặt phần mềm #0
https://www.youtube.com/watch?
1/ STM32F103C8T6 Standard peripheral (STD) OUTPUT #1
https://youtu.be/y6Pu93OmFZc
2/ STM32F103C8T6 Standard peripheral (STD) INPUT NÚT NHẤN - OUTPUT LED#2
https://youtu.be/n-V6VX-wO2g
3/ STM32F103C8T6 Standard peripheral (STD) Interrupt Input - Control Output#3
https://youtu.be/wDXh1vJAzlY
4/ STM32F103C8T6 Standard peripheral (STD)Timer Delay#4
https://youtu.be/gjfKjS6t1Fo
5/ STM32F103C8T6 Standard peripheral (STD) Timer interrupt #5
https://youtu.be/yePaL94NXlA
6/ STM32F103C8T6 Standard peripheral (STD) Timer Output PWM #6
https://youtu.be/TDDMhYeLs4g
7/ STM32F103C8T6 Standard peripheral (STD) Timer Encoder #7
https://youtu.be/26DXCUlmZCI
Liên hệ: 0392864506
Zalo: 0392864506
face: https://www.facebook.com/toannv10291/
group face: https://www.facebook.com/groups/laptrinhiotonline

CÁC KHÓA HỌC IOT ONLINE
1/ Khóa học lập trình Ethernert Arduino .
2/Khóa học lập trình Wifi ESP8266/ESP32 Arduino.
3/Khóa học lập trình ESP IDF ESP32
4/Khóa học lập trình Wifi STM32 HAL - AT ESP8266.
5/Khóa học lập trình Ethernert STM32 HAL PHY .
BÁN CÁC KHÓA HỌC GỒM VIDEO + CODE
✔️ LẬP TRÌNH ARDUINO - ESP8266/ESP32
✔️LẬP TRÌNH ESP IDF
✔️LẬP TRÌNH STM32-ESP8266 THƯ VIỆN HAL
Nội dung:
✔️Lập trình Arduino - STM32 các chức năng cơ bản của VDK như: Input nút nhấn, Output led relay , PWM , Timer , UART cơ bản , UART JSON, RTC..
✔️Lập trình xử lý dữ liệu JSON, đồng bộ dữ liệu phần cứng và phần mềm của VDK.
✔️Lập trình Wifi - Ethernet Arduino - STM32 với server MQTT , Blynk , MySql server, webserver , nodejs... đồng bộ dữ liệu phần cứng và phần mềm với STM32 - Arduino ESP32/ESP8266.
✔️Lập trình web site : html , php , css , javascript , button , labled.. đồng bộ dữ liệu phần cứng và phần mềm với STM32 - Arduino ESP32/ESP8266
✔️Lập trình App Andoird IOS, Mitapp inventor 2 với webserver , MQTT , BLynk , MYSQL ...đồng bộ dữ liệu phần cứng và phần mềm với STM32 - Arduino ESP32/ESP8266
✔️ Lập trình đồng bộ Arduino - STM32 , Web , App webserver , MQTT , BLynk , MYSQL ...đồng bộ dữ liệu phần cứng và phần mềm với STM32 - Arduino ESP32/ESP8266
✔️Lập trình ứng dụng C# winform với webserver , MQTT , BLynk , MYSQL ...đồng bộ dữ liệu phần cứng và phần mềm với STM32 - Arduino ESP32/ESP8266
✔️Thiết kế board mạch ứng dụng , nguyên lý , hiểu bản chất , phân bổ phần cứng , kĩ thuật mạch, nhiễu các kiểu từ đâu , cách xử lý ra sao, cách ly input, output ,design mạch kĩ thuật..
✔️Lập trình vài thứ liên quan như config wifi, app config, đăng nhập , user
✔️Lập trình liên quan như lora , zigbee , RF , RS485...
✔️Hỗ trợ library liên quan sensor , lcd...
LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO
✔️ Học theo hình thức ONLINE.
✔️Học Lập trình VDK.
✔️Học Lập trình Web.
✔️Học Lập trình App.
✔️Thiết kế Board mạch ứng dụng.
THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ
✔️CHI PHÍ 1 TRIỆU
✔️Học trong thời gian 10 video + code theo video
✔️Hỗ trợ File khác
THÔNG TIN LIÊN HỆ
✔️Facebook:https://www.facebook.com/toannv10291
✔️Zalo: 0392864506
✔️SDT: 0392864506
✔️Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKLpQsP2U8QoC7ag-DSBB0A
✔️Gruop Facebook: https://www.facebook.com/groups/laptrinhiotonline
Category
Web design
Be the first to comment