#12- Adobe Illustrator CC 2020 – آموزش الستراتور بخش دوازدهم – معرفی کامل با استروک هاPublished
در این ویدیو ما به شکل کامل با استروک ها آشنا میشویم و با ابزار مختلف استروک ها کار میکنیماکنون شما میتوانید پروگرام های مختلف را در انستیتوت آنلاین رادفر در صنف های جداگانه بطور رایگان بیاموزید.
متقاضیان عزیز میتوانند جهت ثبت نام به آیدی تلگرام ذیل پیام بدهند
Telegram: @radfaredu
پروگرام های که در این انستیتوت تدریس میشوند قرار ذیل اند:
#Python
-------------------------------------------------------
#WEB DESIGN:

HTML

CSS

JavaScript

Flask

PHP
-------------------------------------------------------

#DESIGN:

Designing

Photoshop

Illustrator
---------------------------------------------------------
#LANGUAGE:

English
---------------------------------------------------------
#IT:

#Windows 10

Word 2021

Excel 2021

Access 2021

Networking
---------------------------------------------------------
#VIDEO EDITING:

Adobe premiere _Pro
---------------------------------------------------------
#DATABASE;

Oracle RDBMS

Microsoft SQL Server

Access
---------------------------------------------------------
مقاله نویسی
---------------------------------------------------------
صنف های طبی برای دختران
----------------------------------------------------------
Category
Web design
Be the first to comment