ແນະນໍາ Course ຮຽນພັດທະນາເວບໄຊ ONLINE COURSE ປີ 2022 | ຮຽນເລີ່ມຈາກ 0 - ເປັນ Front-end developerPublished
ขอแนะนำหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์หลักสูตรออนไลน์ 2022 | เรียนรู้จาก 0 - จนเปัน front-end developer
ສະໝັກເລີຍຕາມລິງນີ້: https://www.hubviek.com/html-css-js-course
ສ້າງເວບໄຊດ້ວຍ HTML5, CSS3, JavaScript, SASS, Bootstrap v5 ( ຮຽນເລີ່ມຈາກ 0 - ຈົນເປັນ Frontend developer, ມີ workshops ລົງມືຂຽນໂປຣເຈັກຕົວຈິງ).
ໃຜກໍສ້າງເວບໄດ້ ຖ້າຮຽນ Course ນີ້ ຮຽນເທັກນິກການອອກແບບເວບໄຊ ທີ່ສວຍງາມ, ໃຊ້ງານງ່າຍ, ໃຊ້ໄດ້ຈິງ, ສາມາດດຶ່ງດູດຜູ້ໃຊ້ງານ, Responsive Design; ສອນເຕັກນິກການຮຽນ Coding , ການຂຽນ code ທີ່ດີ ແລະ ອື່ນໆ. ປູພື້ນຖານພາສາທີ່ສຳຄັນສຳລັບຂຽນເວບ ຮຽນແລ້ວສາມາດຕໍ່ຍອດໄດ້.

-ຈ່າຍຄັ້ງດຽວຮຽນໄດ້ຕະຫຼອດ
- ບົດຮຽນຍາວກວ່າ 60 ຊົວໂມງ
-ຮຽນຮູ້ເທັກນິກການຂຽນ Code
-ມີບົດຮຽນໃໝ່ອັບເພີ່ມທຸກເດືອນຟຣີ
- ຮຽນຮູ້ການອອກແບບເວບທີ່ດຶ່ງດູດຜູ້ໃຊ້ງານ
- ຮຽນແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ - ຈົນຂຽນເປັນ
-ມີ workshops - ສ້າງ 4 ເວບໄຊ
-ມີກິດຈະກໍາໃຫ້ເຝິກຂຽນເຮັດໃຫ້ບໍ່ເບື່ອ
-ປຶກສາໄດ້ຕະຫຼອດທາງ Facebook group
-ມອບ Source Codes ທັງໝົດ ສາມາດ ໃຊ້ຕໍ່ໄດ້ ແລະ ເນື້ອໃນບົດຮຽນ

ຕິດຕໍ່ ແລະ ຕິດຕາມໄດ້ທີ່:
Facebook Page: https://www.facebook.com/hubviek
Lao Freelancer Club: https://bit.ly/3uBFDfE
Email: [email protected]
Website: www.hubviek.com
ຕ້ອງການໃຊ້ບໍລິການ ພັດທະນາ Website ແລະ Digital Marketing: https://hubviek.com/hire
Category
Web design
Be the first to comment