درس 8 ویندوز ۱۰- Settings- DevicePublished
.شما در این درس با تنظیمات بلوتوث- پرنتر - ماوس- نوشتن اشنا میشوید

اکنون شما میتوانید پروگرام های مختلف را در انستیتوت آنلاین رادفر در صنف های جداگانه بطور رایگان بیاموزید.
متقاضیان عزیز میتوانند جهت ثبت نام به آیدی تلگرام ذیل پیام بدهند
Telegram: @radfaredu
پروگرام های که در این انستیتوت تدریس میشوند قرار ذیل اند:
#Python
-------------------------------------------------------
#WEB DESIGN:


HTML


CSS


JavaScript


Flask


PHP
-------------------------------------------------------


#DESIGN:


Designing


Photoshop


Illustrator
---------------------------------------------------------
#LANGUAGE:


English
---------------------------------------------------------
#IT:


#Windows 10


Word 2021


Excel 2021


Access 2021


Networking
---------------------------------------------------------
#VIDEO EDITING:


Adobe premiere _Pro
---------------------------------------------------------
#DATABASE;


Oracle RDBMS


Microsoft SQL Server


Access
---------------------------------------------------------
مقاله نویسی
---------------------------------------------------------
صنف های طبی برای دختران
----------------------------------------------------------
Category
Web design
Be the first to comment