افزونه های گوگل کروم برای برنامه نویس ها - اکستنشن های گوگل کرومPublished
تقریبا همه مون با اکستنشن های گوگل کروم آشنایی داریم و باهاشون کار کردیم
من امروز قراره کارتون و راحت کنم و 15 تا از این اکستنشن ها رو بهتون معرفی کنم که هم رایگانه هم مخصوص برنامه نویس هاست و بهتره به استفاده ازشون عادت کنین

اکستنشن ها یا به فارسی افزونه های گوگل کروم ، یه سری نرم افزار کوچیک کوچیک هستن که ما روی برازرمون نصب می کنیم و هر کدوم هم یه کاربرد خاصی برامون دارن

1. ColorZilla

2. Convertio
https://chrome.google.com/webstore/detail/convertio/eppjkefeiehhflmgkhdooajgbkkegpcl/related
3. Fake filler
https://chrome.google.com/webstore/detail/fake-filler/bnjjngeaknajbdcgpfkgnonkmififhfo/related
4. Font ninja
https://chrome.google.com/webstore/detail/fonts-ninja/eljapbgkmlngdpckoiiibecpemleclhh
5. Google translate
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-translate/aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb?hl=en-US
6. Lorem ipsum generator
https://chrome.google.com/webstore/detail/lorem-ipsum-generator-def/mcdcbjjoakogbcopinefncmkcamnfkdb/related
7. Picture in picture
https://chrome.google.com/webstore/detail/picture-in-picture-extens/hkgfoiooedgoejojocmhlaklaeopbecg/related
8. Wappalyzer

9. Web developer
https://chrome.google.com/webstore/detail/wappalyzer-technology-pro/gppongmhjkpfnbhagpmjfkannfbllamg/related
10. Web developer check list
https://chrome.google.com/webstore/detail/web-developer-checklist/iahamcpedabephpcgkeikbclmaljebjp/related
11. Image downloader

12. Full page screen capture

13. Similar web
https://chrome.google.com/webstore/detail/similarweb-traffic-rank-w/hoklmmgfnpapgjgcpechhaamimifchmp/related
14. Responsive viewer
https://chrome.google.com/webstore/detail/responsive-viewer/inmopeiepgfljkpkidclfgbgbmfcennb/related
15. The great suspender
https://chrome.google.com/webstore/detail/the-great-suspender-origi/ahmkjjgdligadogjedmnogbpbcpofeeo/related

حوریا سیفی
houriya Seifi#گوگل_کروم
#اکستنشن_گوگل_کروم
#افزونه
Category
Web design
Be the first to comment